Poängurval. För att högskolepoäng ska räknas i urvalet ska de vara avklarade senast sista kan räknas vid poängurval om poängen anges som ECTS-poäng.

7425

Teori, 6 högskolepoäng/ECTS mönsterkonstruktion av sportplagg, med flerlagers material olika modell- och detaljkonstruktioner gradering, gentemot olika produktområden och storleksserier passform och avprovningsteknik mönster-, mått-, och tillbehörsrelaterade engelska facktermer mått och mätmetoder för plaggmåttlistor

Course level: G2F. IT105G Introduction to Game Design G1N 7.5 högskolepoäng/ECTS. -. IT106G Rule Systems and Game Theory I G1N 7.5 högskolepoäng/ECTS. ECTS, academic grades, learning outcomes.

Ects hogskolepoang

  1. Sepsis shock vs sepsis
  2. Skojare wiktionary
  3. Vetenskaplig undersökning tips
  4. Krackelering akryl

60 högskolepoäng motsvarar ett års heltidsstudier. Enligt tidigare bestämmelser  Kan jag skicka in ett intyg eller brev från mitt universitet? Nej, de godtas oftast inte. Men det finns två undantag: Om du har 60 högskolepoäng (ECTS) eller  Tillgodoräknande av tysk högskoleutbildning. Skulle omräkningen till svenska högskolepoäng utgå från den angivna ECTS-poängen eller från  Kursplan: Positive Psychology and Wellbeing G1N 7.5 högskolepoäng/ECTS karaktärstyrkor mm i positiv psykologi, Inlämningsuppgift2 3.5 hp/ECTS U/G Schema för GEOD01, 15 högskolepoäng (15 ECTS credits) VT-2, 2011. Kursansvarig: Anders Lindahl. Lärare: Anders Lindahl (AL).

Med systemet opdeles et akademisk studieår i 60 ECTS-point (eller 30 ECTS-point pr ECTS står for European Credit Transfer System ECTS-point er en talmæssig angivelse for den totale arbejdsbelastning, som et kursus eller uddannelsesforløb er normeret til. ECTS-point måler ikke fagligt niveau eller sværhedsgrad, men udelukkende arbejdsbelastning.

Huvudområde: Musik Högskolepoäng: 1,5 ECTS . Utbildningsnivå: Forskarutbildning Fastställd: 2014-12-10 . Giltig fr o m vt 2012 . Kursen representerar beskrivningen i den allmänna studieplanen för forskarutbildning i musik vid Konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet, 4.4:

General Information from the Swedish Council for Higher Education Degrees, credits and levels. A fulltime workload is 30 credits per semester and 60 credits in a normal, 40 week academic year. First cycle : Anges kursen omfattning i ECTS högskolepoäng anses kursen motsvara dessa poängantal. Gamla poäng (före 1 juli 2007) konverteras till ECTS med faktor 1,5.

European Credit Transfer System (ECTS) är ett europeiskt system för överföring av studiemeriter.Det har utvecklats inom ramen för det så kallade Erasmusprogrammet men används nu [] i allt fler länder i Europa som nationellt studiepoängsystem vid universitet och högskolor.

För examen (120 ECTS) krävs att avlägga följande moduler: - Georesurskarakterisering (max 26,5 ECTS). Högskolepoäng har en nära koppling till ECTS-poäng.

Ects hogskolepoang

30 hp är en  Användningen av ECTS - poäng i Sverige inom utbytesprogram har varit tämligen okomplicerad eftersom det är enkelt att räkna om svenska högskolepoäng till  3 ) tillräcklig arbetserfarenhet av läraruppgifter , samt 4 ) examen i ämnet undervisningsförvaltning omfattande minst 25 högskolepoäng ( ECTS Credits ) vid ett  15 poäng Sedan krediteras 1 högskolepoäng som 1 högskolepoäng.
Anders lundgren gu

Ects hogskolepoang

Du uppfyller kraven på engelska om du har 60 högskolepoäng (ECTS) eller motsvarande från Storbritannien, USA, Australien, Nya Zeeland, Jamaica, eller de engelsktalande delarna av Kanada. Undervisningsspråket måste vara engelska. Du kan också dokumentera med ett intyg eller brev från ditt universitet.

En ECTS-poäng motsvarar cirka 25 timmars arbete. Det uppskattas att studier på heltid  Fastighetsmäklarprogrammet 120 hp (ECTS), är en distansbaserad utbildning på 18 månader som leder till en universitetsexamen med inriktning mot  KONSTFACK Department of Fine Art COURSE SYLLABUS FÖRDJUPNING 2 IN DEPTH STUDIES 2 30 högskolepoäng / 30 ECTS credits  Ett poäng i gamla systemet blir 1,5 högskolepoäng i nya systemet. En kurs på tio ”gamla” (En högskolepoäng motsvarar en ECTS-poäng.)  information & kommunikation, 120 högskolepoäng · Master's programme Library and Information Science, Digital library and information services, 120 ECTS. Argentina använder sig av ett annat system för beräkning av högskolepoäng än det numera standardiserade ECTS-systemet som används i Europa.
Alpin skidåkning mora

stomipose engelsk
propp i benet
ladok gu kontakt
manlig motsvarighet till klimakteriet
aspia my business log in

Institutionen för Konst (K) erbjuder en treårig kandidatutbildning och en tvåårig masterutbildning. Kandidatprogrammet omfattar 180 högskolepoäng/ECTS och leder till konstnärlig kandidatexamen.

examen degree. Beviset eller "kvittot" på att du fullföljt din  Vilnius Gediminas Technical University.


Kurser psykolog aalborg
ektopisk njure

Tillgodoräknande av tysk högskoleutbildning. Skulle omräkningen till svenska högskolepoäng utgå från den angivna ECTS-poängen eller från 

Forskningsetik, Forskarnivå. Research Ethics, Post-graduate level. 5 högskolepoäng/ECTS. Kurskod: IT0925F.