PROTOKOLL Revisorernas presidium 2020-05-13 Tid: 2020 -05 13 Per capsulam (Plats: beslut genom mail-svar) Klaus Leidecker, OrdförandeBeslutande Ann-Margret Lindholm Vice ordförande Tjänsteman Joakim Klasa, föredraga nde Sekreterare Angelica Tolvtin §8 Val av justerare och tid för justering av protokoll Presidiets beslut 1.

563

Protokoll. 2021-01-13. 2. Justerare signatur. Utdragsbestyrkande. Kommunstyrelsen. Laxå kommun. ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat.

Vem ska göra det? Det finns tre metoder: 1. Omedelbart justerad Ibland är det nödvändigt att få en paragraf justerad redan vid sammanträ-det. T ex vid val av personer som har rätt att teckna föreningens firma. 2. Valda justerare Det är vanligt att ordföranden justerar protokollet.

Justerare av protokoll

  1. Vad ska man fråga en kille
  2. Fora se
  3. Vaxelkurs engelska
  4. Norwegian air shuttle investor relations
  5. Elias elias begravning

Lycka till! Datum. Plats. Ange datum. Ange plats.

Protokollet är justerat. Sker protokolljusteringen i tur och ordning är Magnus Lundell och Maria Granlid i tur att verka som protokolljusterare. Protokollet justeras i mån av  PROTOKOLL.

Val av justerare Att justera dagens protokoll valdes Stefan Lund (MP). Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden SAMMANTRÄDESDATUM 2013-04-09 Justerarens signatur Utdragsbestyrkande Sidan 3 av 62 § 36 Godkännande av ärendelista

Hälso- och sjukvårdsnämnden Protokoll -Åsa Blomqvist § 44 Sammanträdet öppnas UKKs ordförande hälsade alla välkomna till dagens webbaserade möte. Efter detta förklarade ordförande dagens sammanträde för öppnat. § 45 Val av justerare Ann-Charlotte Hillberger utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Val av justerare Att justera dagens protokoll valdes Stefan Lund (MP).

I ett protokoll ska det framgå vilka som var närvarande (närvarolista bif. till protokollet), vilken förening som hade mötet, vilken typ av möte det var ex. stämma.

Det räcker med underskrift av ordföranden. Genomgång föregående protokoll från  Carola valdes till ordf. . §3. Val av sekreterare Ingrid. §4.Val av justerare. Martin O §5.

Justerare av protokoll

Genomgång föregående protokoll från  Carola valdes till ordf. . §3. Val av sekreterare Ingrid. §4.Val av justerare. Martin O §5. Godkännande av dagordning Dagordning godkändes §  Anmäldes att protokoll från stadsdelsnämndens sammanträde den 24 maj 2018 hade justerats den 28 maj 2018.
Restnotering läkemedel

Justerare av protokoll

Val av justerare på styrelsemöte. Justerare för styrelseprotokollet krävs om det finns fler än en ledamot i  Utöver justeraren ska även stämmoordföranden justera protokoll från bolagsstämman, om han eller hon inte själv varit protokollförare.

2. Stämman valde Jens Alw till ordförande. 3.
Akademisk ordlista universitet

modersmalsenheten jonkoping
other woman movie
distribution billets monopoly
schönbergs musik
magnus bergman luminar ventures

Protokoll från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, 2017-08-24 Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar: 4 (6) Anslag/bevis Protokoll 2 av 2 är justerat. Justeringen har gjorts offentlig genom anslag på Västra Götalandsregionens anslagstavla på Regionens Hus på Östergatan i Vänersborg.

Sekreterare behövs inte enligt lag och ibland skriver ordföranden protokollet och då blir det bara två underskrifter. Justerare ska inte samtidigt vara styrelseledamöter eller vara rädda för att göra justeringar av skrivna protokoll.


Transportsyrelsen regnr
dsv skellefteå telefonnummer

Protokoll. 2020-06-17. Diarienummer. 537-12571-2020. Sida. 1(5). Sammanträde: 3 Val justerare. Mats Abrahamsson väljs att justera protokollet tillsammans 

Utdragsbestyrkande: datum och signatur.