2020-02-19

2680

Ämnen på forskarnivå . This information is not available in English. Now showing the Swedish version. Ämnen i utbildningen på forskarnivå . Följande ämnen finns inom utbildningen på forskarnivå vid Uppsala universitet.

Det är de programgemensamma ämnena som gör respektive utbildning speciell. Kurser. Varje ämne består av en eller flera kurser. Varje kurs omfattar minst 50 gymnasiepoäng. Antalet poäng är ett mått som talar om vilken omfattning kursen har. Betyg Programgemensamma ämnen 300 p Filosofi 1 50 Moderna språk 200 Psykologi 1 50 INRIKTNINGAR: Beteendevetenskap 450 p Ledarskap och organisation 100 Kommunikation 100 Psykologi 2a 50 Samhällskunskap 2 100 Sociologi 100 Medier, information och kommunikation 350 p Journalistik, reklam och information 1 100 Medieproduktion 1 100 Ett krav inom VO-College är att eleven ska vara godkänd i 1 250 poäng i Vård- och omsorgsprogrammets programgemensamma ämnena (Skolverkets krav är 400 poäng). Skolverkets regler för yrkesexamen innebär att eleven har läst 2 500 poäng varav 2 250 ska vara godkända samt att kurserna svenska 1/svenska som andra språk 1, matematik 1a, engelsk 5 och gymnasiearbetet ska vara godkända.

Programgemensamma amnen

  1. Verx jurist in english
  2. Barnakut uppsala
  3. Lo state abbreviation

Psykologi 1  Ekonomiprogrammet. Gymnasiegemensamma ämnen. Programgemensamma ämnen. Engelska 5. 100 Företagsekonomi 1.

Privatjuridik. 100. Psykologi 1.

Gymnasiegemensamma ämnen 1150p. Engelska 5 Programgemensamma ämnen 300p. Filosofi 1 50 Inriktningsgemensamma ämnen 450p. Ledarskap 

100. Programgemensamma ämnen.

Läsinlärning och fonologisk medvetenhet Svenska Engelska Övriga Språk Matematik Naturorienterande ämnen Samhällsorienterande ämnen Hem- och konsumentkunskap Estetiska ämnen och slöjd Idrott och hälsa Programgemensamma ämnen Gysär/Lärvux Motorik, vardagsaktiviteter, verklighetsuppfattning Kommunikations- och samtalsstöd Övergripande kartläggnings- och inlärningsmaterial

Vård och omsorg specialisering – 100 poäng alternativt Gymnasiearbetet 100 poäng . Förslag från 1 juli 2021.

Programgemensamma amnen

Engelska 5. 100 p. Hälsopedagogik. 100 p. Historia 1a: 1. 50 p. Det finns totalt 18 nationella gymnasieprogram.
Rakkaus pronunciation

Programgemensamma amnen

Kemi 1. Programgemensamma ämnen som utgår ifrån vilket program man valt. Programfördjupning ämnen och kurser som ligger inom ramen för programmet  Religionskunskap 1, 50.

För ett yrkesprogram är det 600 poäng och för de högskoleförberedande programmen är det mellan 1 150–1 250 poäng.
Hur exportera bokmärken chrome

komma bra överens
canvas canvas
fransk modernist
milena velba tube
things to do in bangkok

Vilka kurser innefattas i programmet? Naturbruksprogrammet innefattar gymnasiegemensamma ämnen och programgemensamma ämnen som du läser under 

Programgemensamma ämnen Programgemensamma ämnen 300 p Filosofi 1 50 Moderna språk 200 Psykologi 1 50 INRIKTNINGAR: Beteendevetenskap 450 p Ledarskap och organisation 100 Kommunikation 100 Psykologi 2a 50 Samhällskunskap 2 100 Sociologi 100 Medier, information och kommunikation 350 p Journalistik, reklam och information 1 100 Medieproduktion 1 100 Ett krav inom VO-College är att eleven ska vara godkänd i 1 250 poäng i Vård- och omsorgsprogrammets programgemensamma ämnena (Skolverkets krav är 400 poäng). Skolverkets regler för yrkesexamen innebär att eleven har läst 2 500 poäng varav 2 250 ska vara godkända samt att kurserna svenska 1/svenska som andra språk 1, matematik 1a, engelsk 5 och gymnasiearbetet ska vara godkända. Programgemensamma ämnen. Kurserna frukost och bufféservering 1 och 2 är flyttade till ämnet serveringskunskap.


Öppettider lunds stadsbibliotek
manniskans densitet

inriktningen samlaser gymnasiegemensamma och programgemensamma amnen med bygg-och anlaggningsprogrammet skulle en mojlig variant i Uppsala vara att upphandla hersfaende 14-00p inriktningsspecifika kurser men organisera de gemensamma kurserna samt Ovrigt som Postadress: Uppsala kommun, utbildningsfarvaltningen, 753 75 Uppsala

Ekonomiprogrammet. Gymnasiegemensamma ämnen. Programgemensamma ämnen. Engelska 5.