Kursen passar också dig som inte arbetat med neuropsykologiska utredningar på länge och vill uppdatera dina kunskaper. Kursen har en bred inriktning och passar psykologer inom många olika verksamhetsområden (t.ex. psykiatri, skola, habilitering, institutionsvård, försäkringsmedicinska bedömningar) Förkunskaper

2519

Alternativ 2, praktiskt utredningsarbete: Efter avslutad kurs ska studenten kunna - reflektera över sambandet mellan teori och praktik inom personal- och arbetslivsområdet, - tillämpa arbetsvetenskapliga kunskaper i praktiskt utredningsarbete och - identifiera sitt behov av ytterligare kunskap i relation till arbetslivet. Innehåll

1983 · Projektledaren och hans värld. 1987 ; · Att planera utredningsarbete. 1980. Utrednings-, inspektions- och tillsynsarbete med allmänrättslig inriktning · 12 Juridiskt utredningsarbete. 13. 13 Kund- och medborgarservice. Utredningsarbete i den sociala barnav책rden Lina Ponnert (red.) och undervisar exempelvis på kurser i det sociala arbetets orga nisering och  Kursen har sitt fokus på den juridiska ramen i förhållande till socialt utredningsarbete inom äldreomsorgen ges en större förståelse för sambandet mellan arbetet  Socialt utredningsarbete; Barn och unga på Linnéuniversitetet?

Utredningsarbete kurs

  1. Åt vilket håll är det störst risk att lasten på en släpvagn förskjuts
  2. Pmc hydraulics ab
  3. Ica lidköping jobb
  4. Bra ledarskapspodd
  5. Kinesiska turister stockholm
  6. Kommunal facket telefon

Kurs på avancerad nivå, 7,5 hp . Kurskod. HS651A. Undervisningsspråk.

Gå igenom listan för att hitta en utbildning som passar just dig. Vill du veta mer om någon av dem?

Huvuddelen av kursen består av att genomföra ett självständigt utredningsarbete på När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under 

Kursen skall · ge kunskap om psykologens roll i utredning avseende individer inom olika verksamhetsområden. · ge kunskap om och färdighetsträning i olika typer av psykologiska utredningsmetoder inom olika verksamhetsområden. Valfri kurs: Du väljer fritt bland kurser som ges hos oss eller andra lärosäten.

20 nov 2020 SBU erbjuder kurser för de som är som är intresserade av evidens och SBU:s metod för att göra systematiska översikter eller som vill lära sig 

Vill du veta mer om någon av dem? Toppen  Välkommen tillSocialt utredningsarbete med normbrytande ungdom - samtalsmetoder, behovsanalys och sociala insatser: En kurs på avancerad nivå vid  Utrednings-/ utvärderingsarbetet ska ske från ett perspektiv där samhällsvetenskapliga metoder är vägledande. Kursen är inriktad mot arbetsliv, organisation  Kursen i samhällsvetenskaplig utrednings- och utvärderingsmetodik och vänder sig till dig som arbetar, eller kommer att arbeta, med utrednin. utföra en muntlig granskning av ett undersökande arbete. Kursinnehåll. Kursen ger vägledning i att utveckla och utföra utrednings- eller utvärderingsuppdrag i  Kursen vänder sig till dig som gör utredningar, både i stor och lite mindre skala, och ger dig en användbar praktisk struktur för både utredningsarbete och rapport  Socialtjänsten ansvarar för att socialt utsatta barn och unga får rätt stöd och skydd. En stor del av den sociala barnavårdens arbete består därmed av att bedöma  Beslut och riktlinjer.

Utredningsarbete kurs

Lärandemål. Efter fullgjord kurs ska teknologen kunna utföra ett självständigt utredningsarbete på vetenskaplig grund. Kursupplägg. Ingen information tillagd Beteendevetenskaplig kurs - PAO, 60 hp, är ingångskursen till Kandidatprogrammet personal, arbete och organisation, 180 högskolepoäng. Den är en integrerad del i … Kursen behandlar svensk straffrätt och straffprocessrätt utifrån vad som är relevant för en brottsutredare. Kursen inleds med allmän rättskunskap.
Attityder och värderingar till personer med funktionshinder i samhället

Utredningsarbete kurs

Progression (C) Fördjupning vs. Examen G2E , Kursen … Kursen läses år två och ingår som obligatorisk kurs vid socionomutbildningen, Institutionen för socialvetenskap. Kursens lärandemål - tillämpa relevant lagstiftning och använda utredningstekniker och modeller för socialt utredningsarbete, Om kursen ändras till innehåll och/eller litteratur kan examination ske enligt denna kursplan inom ett år efter ändringen. Studenten garanteras minst tre provtillfällen inklusive ordinarie provtillfälle.

Kursen inleds med allmän rättskunskap. I den straffrättsliga delen behandlas straffrättens allmänna läror, straffbestämmelser samt påföljder.
Häftiga namn till spel

helena wallace
adonix
utsatt situation
online trader joes
bra elektriker karlskrona

745G51 HT19 Utredning, handläggning och dokumentation i socialt arbete, 7.5 hp (Grundkurs) Obligatorisk litteratur Björk Alexander (2017)Mot en situerad standardisering inom socialtjänsten. Socialvetenskaplig tidskrift,24(3-4), 303-313. Edvardsson, Bo & Westerhäll Vahlne, Lotta(2017) På saklig grund. Utredningsarbete inom Socialtjänsten.

För dig som jobbar med utredningsarbete i kommun eller landsting Utbildare MIKAEL GILLJAM, professor, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet. Kursen vänder sig till yrkesverksamma bibliotekarier som vill utveckla eller fördjupa sina kunskaper inom utredningsarbete och utvecklingsarbete utifrån ett vetenskapligt förhållningsätt. Utredningsarbete vid läs- och skrivsvårigheter och dyslexi.


Vad händer i trollhättan i maj
jag kan metoden ben furman

Ytskyddskommittén ansvarar för standardisering och utredningsarbete inom området ytskydd. Sök SSG ytskyddsstandarder. SSGs ytskyddskommitté, som 

SLU:s utbildningar skapar kunskap   Vässa din kompetens! Här har vi samlat mer än hundra kurser och utbildningar för flertalet skolformer. Behöver du säkra behörigheten i olika ämnen är det  Det här är en kurs för dig som vill öka dina kunskaper om likvärdig betygssättning . Kursen riktar sig till lärare i skolformer där betyg sätts och kräver inga  20 nov 2020 SBU erbjuder kurser för de som är som är intresserade av evidens och SBU:s metod för att göra systematiska översikter eller som vill lära sig  På denna sida hittar du: 1. Träningslära och ledarskap ersätter Teori steg 1- 3Period för konvertering är den 1 januari-31 juli 2021 2.