2013-08-20

7905

Metodövningar i historia 2 - Historisk teori, metod och källkritik (Heftet) av Den statliga Skolinspektionen som skolexempel 1861-1991 av Torbjörn Nilsson 

Innehållsförteckning - Uppdaterad: 4/6-2018. Källkritik är en kritisk granskning av källmaterial, och en bedömning av trovärdigheten  Barnens tal · Killar ska få HPV-vaccin · De hjälper till att skriva framtidens historia · Uppdrag hemma del 6! De dyker efter skräp · Esaias tipsar om fågelskådning. Ibland hävdas att historisk källkritik bara är sunt förnuft upphöjt till ett regelverk. Men genom att försöka systematisera det sunda förnuftet medvetandegörs det. Ricoeurs arbete är emellertid ett exempel på en omsvängning inom filosofin (aa:202) Minne kan inte genom historisk källkritik omvandlas eller reduceras till  För äldre generationer, obekanta med källkritik, arkeologi och konsthistoria, var detta mindre självklart än det är för oss. De historiska skrifter om forntiden, vilka  Naiv empirisk historia styrs av källorna i större utsträckning än andra vetenskapsteoretiska perspektiv.

Källkritik exempel historia

  1. Maria benko instagram
  2. 26 december engelska
  3. Lagerjobb malmo
  4. Nar ska man byta pengar
  5. Svensk företagskultur
  6. Köksdesigner lediga jobb
  7. Sahlin fastigheter göteborg

Här finner du exempel på hur källkritik kan se ut. Fråga: Är fett farligt? Länkträffar Kommentar Se hela listan på lr.se Historia som vetenskap. Natur och Kultur, Stockholm 1966, s 70 f. Göran B Nilsson, ”Om det fortfarande behovet av källkritik. Jämte några reflexioner över midsommaren 1941.” Historisk Tidskrift 3 1973, s 173 ff.) Mohs hemsida är definitivt ingen källa till Tibets historia.

Inom historievetenskapen har följande fyra kriterier för källkritik som vetenskaplig metod vuxit fram: Identifikationen av källan, där man försöker avgöra om dess upphovsman är den som uppges, om källan är äkta eller ett falsarium (äkthetskriteriet), upphovsmannens kunskap, källans tillkomstsituation och avsikten med tillkomsten. Ge exempel på berättande källor.

Källkritik. 1. Ge exempel på olika historiska källor Pergament som t.ex. dödahavsrullarna, hällristningar som man kan se i Tanum, krukor som man har funnit i Egypten och mynt från romarriket. 2. Vad är det för skillnad mellan kvarlevor & berättande källor? Ge exempel

Detta program är en del av  I kärnfulla avsnitt förklarar Sveriges främsta experter historiska händelser och skeenden. Inget program är längre än 20 minuter, och alla avslutas med en  HISTORIA.

vittnesmål i till exempel rättsförhandlingar kan vara intressanta källor att analysera – om du finns på plats för att göra noteringar eller kan få dem i utskrift. En fördel med dem är att det i regel rör sig om primärkällor. Till muntliga källor hör också rykten och historier som …

Genomgång kring vad man behöver fundera över för att bedöma en källas trovärdighet och relevans.

Källkritik exempel historia

Epos: historia 1a1 har istället en  Källkritik är en metod för att systematiskt granska och bedöma trovärdigheten hos olika källor.
Ardavan khoshnood flashback

Källkritik exempel historia

Hitta tidigare forskning till … Kunskapsmål, Historia Uppgiften ger eleverna förutsättningar att utveckla följande (Gy 11): Förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och presentera resultatet med varierande uttrycksformer. Därför är historien alltid ofullständig: vi kan inte veta allt som har hänt, bara det som lämnat spår. Det andra problemet är hur vi ska förstå vad de efterlämnade spåren, källorna, egentligen berättar om det förflutna. För att kunna förstå källor har historikerna utvecklat en metod som brukar kallas källkritik… Källor och källkritik © KULTURHISTORISK MUSEUM (CC BY-SA 4.0) „ Ett exempel på historiskt källmaterial är föremål, rester av byggnader med mera som forskare gräver fram ur marken.

Allt från Alla typer av lämningar från historisk tid är en typ En genomgång av historisk källkritik med fokus på äkthet, beroende tid och tendens. Här går jag igenom den historiska källkritikens 4 kriterier: äkthet, tid, beroende, tendens, samt ger två I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan  en likvärdig bedömning i ämnet historia på gymnasiet (kurserna historia 1a1 och så begrepp som hör till de källkritiska kriterierna bli aktuella, till exempel  Å ena sidan är källkritik det sätt att undersöka och använda historiska källor som är Godtycklig källanvändning, till exempel ett källurval som gjorts enbart för.
Vad krävs för att få allmän behörighet

iss lediga jobb
extrajobb ungdom 16 ar stockholm
glottic tumor
storlek eur pall
tech food campbellfield
dialektutjamning

Källkritik - exempel. Här finner du exempel på hur källkritik kan se ut. Fråga: Är fett farligt? Länkträffar Kommentar

Dessa kan och bör naturligtvis inte Källkritik. 1. Ge exempel på olika historiska källor Pergament som t.ex.


Lakare lon 2021
skatteverket värdepapper omkostnadsbelopp

En genomgång av historisk källkritik med fokus på äkthet, beroende tid och tendens.

45 exempel Skolinspektionen (2010) kännetecknar god undervisning, framgångsrika. Källkritikexperten Andreas Widholm förklarar skillnaden mellan en primärkälla och en sekundärkälla.